สพป.ชัยภูมิ เเขต 2 ลงพื้นที่ตรวจสภาพความเสียหายอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ 9 มีนาคม 2565 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นางนงเยาว์ เลิงนิสสัย ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน และคณะ ออกตรวจสภาพความเสียหายอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ของโรงเรียนบ้านม่วง โรงเรียนชัยชุมพลวิทยา และโรงเรียนบ้านกวางโจนโนนทอง ที่ประสบภัยธรรมชาติ(วาตภัย) เพื่อนำข้อมูลไปพิจารณาในการของบประมาณซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างที่ได้รับความเสียหายจาก สพฐ. ทั้งนี้ได้รับการต้อนรับและให้ข้อมูลจาก ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูอย่างดียิ่ง