สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมPLCกลุ่ม เพื่อติดตามงานของกลุ่มนโยบายและแผน ในการจัดทำ MOU 10 Plus 1  

                                  วันที่ 18 มีนาคม 2565 นายมนัส  เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้นายโกละเม็ด  วรรณพิมพ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุมPLC กลุ่มเพื่อติดตามงานของกลุ่มนโยบายและแผน ในการจัดทำ MOU 10 Plus 1 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 เพื่อยกระดับการปฏิบัติของบุคลากร ของเขตพื้นที่ฯให้มีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนเพื่อเด็กนักเรียน โดยมีนางนงเยาว์ เลิงนิสสัย ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสารีบท