สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ร่วมประชุมทางไกลผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2565

   วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2พร้อมด้วยนายโกละเม็ด วรรรพิมพ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 และผอ.กลุ่มร่วมประชุมทางไกลผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2565 โดยมีนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานการประชุมโดยให้โอวาทการปฏิบัติงานแก่บุคลากร และนายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา  ขั้นพื้นฐานได้กล่าวให้โอวาทแก่บุคลากรพร้อมทั้งการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน 1/2565 การป้องการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 การฉีดวัคซีน รวมถึงความปลอดภัยของนักเรียนก่อนเปิดภาคเรียน อีกทั้งยังมีการบรรยายจากผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ. ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม