สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างต้นแบบโรงเรียนร่วมพัฒนา

        เมื่อวันที่ 5-7 พฤษภาคม 2565 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นายโกละเม็ด วรรณพิมพ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมด้วย นายเจริญสรณ์ บุญสุขาอัครพงษ์ ผอ.รร.บ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์) และครูผู้รับผิดชอบ เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างต้นแบบโรงเรียนร่วมพัฒนา ณ เดอะกรีนเนอรี่     รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมาโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันระหว่างผู้บริหารจากกระทรวงศึกษาธิการ ผอ.สพท. ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูและผู้บริหารของกลุ่มมิตรผล และขับเคลื่อนโรงเรียนร่วมพัฒนาให้เป็นต้นแบบต่อไป