สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ลงพื้นที่นิเทศการศึกษาและประชุมครูโรงเรียนชัยชุมพลวิทยา

                              วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นายโกละเม็ด วรรณพิมพ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ลงพื้นที่นิเทศการศึกษาโรงเรียนชัยชุมพลวิทยา ในภาคเรียนที่1/2565 เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูในการปฏิบัติงานเพื่อเด็กนักเรียน และเข้าพบนักเรียน  ในห้องเรียน ทั้งนี้ได้ร่วมประชุมมอบนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและนโยบายของผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาฯให้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีนางสาวช่อผกา ผลภิญโญ ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยชุมพลวิทยาและคณะครูให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง