สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยภูมิ หน่วยบริการคอนสาร

           วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.30 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้นายโกละเม็ด  วรรณพิมพ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิ หน่วยบริการคอนสาร เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนระบบการศึกษาให้เข้าถึงและทั่วถึงแก่ประชาชนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา สร้างความรู้แก่ชุมชน โดยมีผู้นำชุมชน หัวหน้าหน่วยงานต่างๆ ในอำเภอคอนสาร เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้