สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการรถ รับ-ส่ง นักเรียนที่เดินทางไปเรียนรวม 

                         วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบให้ นางนงเยาว์ เลิงนิสสัย ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการรถปิคอัพรับ-ส่งนักเรียนที่เดินทางไปเรียนรวม  ณ โรงเรียนบ้านดอน-นกเอี้ยงเก่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ เพื่อรับทราบปัญหาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารจัดการรถรับ-ส่ง นักเรียนที่เดินทางไปเรียนรวม พร้อมทั้งให้กำลังใจในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาตามนโยบายโรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่งได้รับการต้อนรับและให้ข้อมูลจากผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูเป็นอย่างดี