สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมแนวทางการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเรียนรวมสำหรับ “พี่เลี้ยงเด็กพิการ”

                    วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบให้ นายโกละเม็ด วรรณพิมพ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุมแนวทางการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเรียนรวมสำหรับ “พี่เลี้ยงเด็กพิการ” โดยมีนางสาววิภาพร  ยงเพชร ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล นายเชษฐา พลธรรม ผอ.กลุ่มนิเทศฯ ร่วมกล่าวบรรยายในหัวข้อ“บทบาทหน้าที่ของพี่เลี้ยงเด็กพิการ”และ “นโยบายการจัดการศึกษาเรียนรวมสู่การปฏิบัติ” ทั้งนี้ทีมวิทยากรได้แก่ นางเทียนทอง ประทีปเมือง นางสาวณัฏฐ์ฎาพร บัวสระ ศึกษานิเทศก์ และครูผู้มีประสบการณ์ นางอินทร์ตอง แสงสุทธ นางกตพร นันทเมธินินทร เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้การจัดการศึกษาเรียนรวม ให้กับครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนจำนวน 16 คน ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม