สพป.ชัยภูมิ เขต 2  ประชุมทางไกลชี้แจงแนวทางการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) ปี 2565   

     วันที่ 2 มิถุนายน 2565 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้นายโกละเม็ด วรรณพิมพ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมทางไกล ผ่านโปรแกรม ZOOM ชี้แจงแนวทางการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) ปี 2565 ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม สพป.ชัยภูมิ เขต 2 โดยมีนางศุภลักษณ์ ไปนาน ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ และนายสานิต ต่ออำนาจ ผู้รับผิดชอบ ร่วมชี้แจงแนวทางการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลเสร็จสมบูรณ์