สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ร่วมพิธียกเสาเอก โครงการสร้างบ้านน้ำใจ “คืนความสุขสู่ลูก สพฐ.”   ปีที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2565  ในเขตอำเภอเกษตรสมบูรณ์  

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้นางสาวจุลนิต  เณรสุวรรณ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2เป็นประธานในพิธียกเสาเอก ในการสร้างบ้านน้ำใจให้แก่ เด็กชายศักดิ์ดา  รักษาพันธ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านโคกสง่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ ในโครงการสร้างบ้านน้ำใจ “คืนสู่ลูก สพฐ.” ปีที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2565โดยมี นายสนอง มะลัยขวัญ นายอำเภอเกษตรสมบูรณ์ร่วมพิธียกเสาเอกในครั้งนี้ ทั้งมีทีมศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ผู้นำชุมชน  ผู้อำนวยการโรงเรียน และครูร่วมพิธีในครั้งนี้