สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมสามัญประจำปี 2565 สมาคมผู้บริหารการศึกษา

วันที่ 17 มิถุนายน 2565 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุมสามัญประจำปี 2565 สมาคมผู้บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานชัยภูมิ เขต 2 มีนายนิมิตร ปะตาทะยัง นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอภูเขียว ได้กล่าวรายงานในที่ประชุม ในการนี้ประธาน นายมนัสเจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2  ได้กล่าวนโยบายเร่งด่วนการเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเป็นแนวทางการบริหารสถานศึกษา ของผู้บริหารสถานศึกษาเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อนักเรียนอย่างสูงสุด โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนในอำเภอภูเขียว เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ หอประชุมสายทองสารธารธรรม