สพป.ชัยภูมิ เขต 2 การจัดการอบรมการใช้เทคโนโลยี เพื่อการศึกษา การทำแบบรายงานผลการเรียน ขั้นเทพ ด้วย Microsoft Excel  

                                วันที่ 18 มิถุนายน 2565 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้นายสุธีย์  จันทร์มะโฮง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโปร่ง เป็นประธานการจัดการอบรมการใช้เทคโนโลยี เพื่อการศึกษา ในวันที่ 3 ในหลักสูตรการใช้โปรแกรมอย่างมืออาชีพ ด้วย Microsoft Excel  ซึ่งเป็นการอบรมเพื่อเสริมทักษะ ให้ครูนำพัฒนาและต่อยอดการใช้งานโปรแกรมในการประยุกต์ให้เข้ากับการดำเนินงานของครู การทำแบบรายงานผลการเรียน โดยมีนางศุภลักษณ์  ไปนาน ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลฯ นำทีมเจ้าหน้าที่ของ ICT CPM2 เป็นวิทยากรในการอบรมในครั้งนี้ ในรูปแบบออนไลน์ ระบบ Zoom ช่องทางสื่อออนไลน์ Youtube  Facebook สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม