สพป.ชัยภูมิ เขต 2 การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

  วันที่ 21 มิถุนายน 2565 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้นายโกละเม็ด  วรรณพิมพ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยในวันแรก แบ่งการประเมินเป็นประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่ และขนาดเล็ก มีตัวแทนโรงเรียนขนาดใหญ่จำนวน 2 โรงเรียนได้แก่1.โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 2.โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ และโรงเรียนขนาดเล็กจำนวน 4 โรงเรียนได้แก่ 1.โรงเรียนบ้านหัวหนอง 2.โรงเรียนบ้านหนองขาม 3.โรงเรียนบ้านดอนดู่ 4.โรงเรียนบ้านดงเมย นำโดยผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียนร่วมเสนอผลงาน โดยมีนางนัฐรียา  ฉัตรรักษา    ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วยคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งร่วมประเมิน ณ หอประชุมสายทองสายธารธรรม