สพป.ชัยภูมิ เขต 2  ประชุมคณะกรรมการจัดทำหนังสือมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

                     วันที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้นายโกละเม็ด วรรณพิมพ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำหนังสือมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อเตรียมความพร้อมในงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และเผยแพร่เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้เกษียณอายุราชการ โดยมีนางวรัญญาภรณ์  เพชรภัคดี ผอ.กลุ่มอำนวยการ นางศุภลักษณ์  ไปนาน ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลฯ ผู้อำนวยการโรงเรียน ตัวแทนผู้เกษียณอายุราชการ ครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม