ประชุมทางไกลผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 6/2565

วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นางสาวจุลนิต เณรสุวรรณ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมด้วย นายโกละเม็ด รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 และทีมบริหาร สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ร่วมประชุมทางไกลผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 6/2565 ผ่านโปรแกรม zoom ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม สพป.ชัยภูมิ เขต 2 โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง สพฐ.ร่วมมอบนโยบายในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา โครงการ “พาน้องกลับมาเรียน” รายงานผลการประเมินสู่การต่อยอดคุณภาพผู้เรียน การจัดสรรเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันใน รร.ประถมศึกษา ประจำปี 2565 สภานักเรียนและความปลอดภัยในสถานศึกษา