สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประเมินความพร้อมในการขอเปิดห้องเรียนพิเศษ หลักสูตร Intensive English Program (IEP) ปีการศึกษา 2566

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ คณะกรรมการประเมินความพร้อมขอเปิดห้องเรียนพิเศษ นำโดย นายวุฒิพงษ์ วงษ์ชู ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา พร้อมด้วย คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง ออกประเมินความพร้อมในการขอเปิดห้องเรียนพิเศษ หลักสูตรการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบเข้ม Intensive English Program (IEP) ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนภูมิวิทยา โดยมี นายนิยม สิงห์คำคูณ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย รอง ผอ.รร. คณะครู และนักเรียน ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง