สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา

             วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นางนัฐรียา ฉัตรรักษา ผอ.ส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วยนางศุภลักษณ์ กอบการดี นักวิชาการศึกษาชำนาญการผู้รับผิดชอบโครงการ บุคลากรกลุ่มส่งเสริมฯ ครู และเจ้าหน้าที่ ICT ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้” กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนแก่ผู้ที่ให้ความสนใจเข้าร่วมการประกวด School Lunch Digital Learning :SLDL และผู้สนใจ ในการพัฒนาหลักสูตรและสร้างบทเรียนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ในโรงเรียนประถมศึกษา ณ ห้องประชุมสารีบท