สพป.ชัยภูมิ เขต 2 จัดการอบรมการจัดการเรียนการสอนด้วย DLTV   

                   วันที่ 3 มิถุนายน 2565 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้นายโกละเม็ด  วรรณพิมพ์ รอง.ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรบการจัดการเรียนการสอนด้วย DLTV ระหว่างวันที่ 4-5 สิงหาคม 2565โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อเพิ่มเติมความรู้ให้กับผู้อำนวยการโรงเรียนและครู ให้สามารถให้งานระบบ DLTV ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้นของระบบ DLTVได้ เพื่อนำไปสู่การเป็นโรงเรียนต้นแบบของเขตพื้นที่ ซึ่งไปรับเกียรติจาก นายชัยกฤษ์ วุฒิธาดา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศาลากุลซึ่งเป็นโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนการสอนด้วย DLTV ระดับประเทศ และนางสาวเบญจวรรณ  แจ่มเจริญ ครูชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากร โดยมีนางศุภลักษณ์ ไปนาน ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ ทีม ICT สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ผู้อำนวยการโรงเรียนและครูโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่ร่วมเข้ารับการอบรมในครั้งนี้ ณ หอประชุมสายทองสายธารธรรม