สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นายเชษฐา พลธรรม ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อคัดเลือกและค้นหาโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 สถานศึกษาที่มีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษายอดเยี่ยม เพื่อยกย่องเชิดชูเป็นสถานศึกษาต้นแบบ โดยมี ผอ.กลุ่ม ศึกษานิเทศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ร่วมประชุมคัดเลือกในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมโนนทรายคำ