สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบบ้านน้ำใจ คืนความสุขสู่ลูก สพฐ. ปีที่ 8 อำเภอเกษตรสมบูรณ์

วันที่ 18 สิงหาคม 2565  นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานในพิธีมอบบ้านน้ำใจ คืนความสุข สู่ลูก สพฐ. ปี 8  ในการสร้างบ้านและซ่อมบ้าน บ้านหลังที่ 55 – 57  พร้อมมอบให้กับ นายสนอง มะลัยขวัญ นายอำเภอเกษตรสมบูรณ์ เพื่อส่งมอบต่อให้กับ 1.ด.ช.ศักดิ์ดา รักษาพันธ์ นักเรียนโรงเรียนบ้านโคกสง่า 2.ด.ญ.พัชรี โสภา ด.ญ.จันทราภรณ์ อาจศรี  ด.ช.คณาวุฒิ อาจศรี นักเรียนโรงเรียนบ้านกุดเลาะ(คุรุประชานุสรณ์) 3.ด.ญ.ช่อลัดดา ถนอมสัตย์ นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองข่า(คุรุประชาวิทยา) โดยมี นายจำเริญ ขึ้นทันตา ประธานศูนย์เครือข่ายการศึกษาอำเภอเกษตรสมบูรณ์ กล่าวรายงาน และนักเรียนที่ได้รับมอบบ้านกล่าวขอบคุณ ทั้งนี้ ผอ.กลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด บุคลากรใน สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ผู้นำชุมชน และคณะครู ร่วมเป็นเกียรติร่วมพิธีมอบบ้านเพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่มีฐานะยากจน