สพป.ชัยภูมิ เขต 2การประชุม เตรียมความพร้อม การพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษ สำหรับครูและการสอบวัดผลมาตรฐานทางภาษา CEFR (Common European Framework of Reference) ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นายวิจิตร นารอง รองผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุม เตรียมความพร้อม การพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษ สำหรับครูและการสอบวัดผลมาตรฐานทางภาษา CEFR (Common European Framework of Reference) ประจำปี 2565 เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้แลกเปลี่ยนเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ ณ ห้องประชุมสารีบท สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2