สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารการศึกษา

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2565 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นายวิจิตร นารอง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารการศึกษา ณ ห้องประชุมสารีบท โดยมีนักศึกษาภาควิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 1 คน มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จำนวน 3 คน เข้าฝึกประสบการณ์ในระหว่างวันที่ 2-13 กันยายน 2565 และมี นางสรินทรา ประยงค์เพชร ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรในกลุ่ม ร่วมพบปะและเป็นเกียรติในครั้งนี้