สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ร่วมแสดงยินดีกับ ด.ช.ไกรจักร จันทร์ทองสา นักเรียนโรงเรียนฉิมพลีมา ที่ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง Top10 ประเภทการต่อคำศัพท์ภาษาไทย

วันที่ 6 กันยายน 2565 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ร่วมแสดงยินดีกับ ด.ช.ไกรจักร จันทร์ทองสา นักเรียนโรงเรียนฉิมพลีมา ที่ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง Top10 ประเภทการต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) รุ่นประถมศึกษา จากสมาคมผู้ฝึกสอน นักต่อคำศัพท์ และสมการ เพื่อความเป็นเลิศทางการศึกษา ร่วมกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัดซูพรีมเคเอสที (ไทยแลนด์) โดยมีนางสาวโชคดี โนนหิน ผู้อำนวยการโรงเรียนฉิมพลีมา และคณะครูร่วมแสดงความยินดี ณ สพป.ชัยภูมิ เขต 2