สพป.ชัยภูมิ เขต 2อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย

วันที่ 17 กันยายน 2565 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย โดยมีนายเชษฐา พลธรรม ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯและประเมินผลฯ กล่าวรายงานพร้อมเป็นวิทยากรนำบรรยาย พร้อมกับนางสาวจุฬาลักษณ์ ภูปัญญา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางสุกัญญา บุณเกื้อ ศึกษานิเทศก์และทีมวิทยากร ทั้งนี้มีคณะศึกษานิเทศก์และคณะครูผู้รับผิดชอบหลักสูตรปฐมวัย ในสังกัดเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ เพื่อสนับสนุนกิจการ”บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย” ประเทศไทย มูลนิธิสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ และสถาบันส่งเสริมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ให้นักเรียนฝึกและเพิ่มการเรียนรู้ด้านวิทยาสาสตร์ ณ หอประชุมสายทองสายธารธรรม