มอบบ้านน้ำใจ คืนความสุข สู่ลูก สพฐ. ปี 8 หลังที่ 60

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานในพิธีมอบบ้านน้ำใจ คืนความสุข สู่ลูก สพฐ. ปี 8 หลังที่ 60 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการสร้างจาก นายเรืองเดช ทวีกุล จำนวน 60,000 บาท ศูนย์เครือข่ายการศึกษาอำเภอคอนสารระดมทุนจากผู้มีจิตศรัทธา จำนวน 40,000 บาท มอบให้กับ เด็กหญิงสุดารัตน์ คำแบบ เด็กชายธีรเดช คำแบบ และเด็กชายศักดา มณฑารัตน์ นักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำทิพย์ โดยมี นายสมควร ตากลม ประธานศูนย์เครือข่ายการศึกษาอำเภอคอนสาร กล่าวรายงาน และนักเรียนที่ได้รับมอบบ้านกล่าวขอบคุณ มี รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ผอ.กลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด บุคลากรใน สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ผู้นำชุมชน และคณะครู ร่วมเป็นเกียรติร่วมพิธีมอบบ้านเพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่มีฐานะยากจน