สพป.ชัยภูมิ เขต 2 โครงการคาราวานให้น้องคลายหนาวปีที่ 9 อำเภอคอนสาร

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานโครงการคาราวานให้น้องคลายหนาวปีที่ 9 ในการมอบผ้าห่มกันหนาวให้นักเรียน โรงเรียนในเขตอำเภอคอนสารจำนวน 688 ผืน จำนวน 39โรงเรียน ซึ่งเป็นอำเภอแรกในสังกัด ในการเริ่มคาราวานให้น้องคลายหนาวปีที่ 9 นี้ โดยมีนายโกละเม็ด  วรรณพิมพ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ผอ.กลุ่ม บุคลากร ผู้อำนวยการโรงเรียน ครู และตัวแทนนักเรียนเข้ารับมอบผ้าห่มกันหนาว  ทั้งนี้มี นายสมควร ตากลม ประธานศูนย์เครือข่ายการศึกษาอำเภอคอสาร กล่าวรายงาน ซึ่งในปีนี้มียอดบริจาคผ้าห่มรวม ทั้งหมด จำนวน 5,313 ผืน