สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เปิดค่ายลูกเสือ ฝึกอบรมทบทวนผู้บังคับบัญชาลูกเสือสำรอง สามัญและสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปี 2565   

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้นายโกละเม็ด  วรรณพิมพ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการเปิดค่ายลูกเสือ ฝึกอบรมทบทวนผู้บังคับบัญชาลูกเสือสำรอง สามัญและสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปี 2565 โดยวันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 เป็นการทบทวนผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญ และสามัญรุ่นใหญ่ ทั้งนี้มีผู้บังคบบัญชาลูกเสือเข้าร่วมการทบทวน จำนวน 150 คน โดยมีนางนัฐรียา  ฉัตรรักษา ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กล่าวรายงาน และคณะวิทยากรลูกเสือ สพป.ชัยภูมิ เขต 2  และบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมในครั้งนี้ ณ หอประชุมสายทองสายธารธรรม