สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ร่วมประชุมทางไกลการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมด้วย นางสาววิภาพร ยงเพชร ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และบุคลากรในกลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านโปรแกรม zoom การบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม โดยมี นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุม ทัังนี้ เพื่อชี้แจงการดำเนินการให้ได้มาซึ่ง อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา หลักเกณฑ์ และวิธีการ พร้อมทั้งแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน สพท.