สพป.ชัยภูมิ เขต 2 แสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนฉิมพลีมาได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง TOP10 ประเภทการต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม)

วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชื่นชมแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนฉิมพลีมา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทการต่อคำศัพท์ภาษาไทย รุ่นประถมศึกษา และได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง TOP10 ประเภทการต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) รุ่นประถมศึกษา ในงานมหกรรมเกมกีฬาเพื่อการศึกษา VTEA BOARD GAMES 2023 ระดับประเทศ (สนาม 1) เมื่อวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมชัยภูมิปาร์ค จังหวัดชัยภูมิ โดยมี นายณัฐฐพฤทธิ์ โคตรวงทอง ครู โรงเรียนฉิมพลีมา เป็นผู้ฝึกสอน พร้อมนี้ นายจิรศักดิ์ วานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกวางโจนโนนทอง และคณะครู ได้ร่วมแสดงความยินดี พร้อมนำเรียนรายละเอียดแนะแนวทางการฝึกซ้อมนักเรียนจนประสบผลสำเร็จได้รับรางวัลดังกล่าว