สพป.ชัยภูมิเขต2 ร่วมกับศูนย์เครือข่ายการศึกษา อำเภอคอนสาร มอบบ้านน้ำใจ คืนความสุข สู่ลูก สพฐ. ปีที่ 9 หลังที่ 74

วันที่ 7 สิงหาคม 2566 นายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีมอบบ้านน้ำใจ คืนความสุข สู่ลูก สพฐ.ปีที่ 9 หลังที่ 74 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ได้สร้างบ้านมอบให้กับ เด็กชายกฤษฎา น้อยใย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านม่วง งบประมาณในการสร้างบ้านจากการระดมทุนโครงการแล่นนำ ผอ.เขต เพื่อน้องมีบ้านอยู่ปีที่ 2 และผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาค เป็นเงิน 158,135 บาท โดยมี นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ ขเต 2 กล่าวรายงาน มี นายทินพล เฉลิมวสุธา นายอำเภอคอนสาร พร้อมด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสาร และตำบลดงบัง ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชนร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบบ้าน ทั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัย และส่งเสริมสนับสนุนให้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีความเข้มแข็งต่อไป