ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 รับการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   

วันที่ 7 กันยายน 2566 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 รับการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผอ.สพท.ร่วมกับ ผอ.สพท.ในจังหวัดชัยภูมิ ได้แก่นายนิวัฒน์ แก้วเพชน ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 นายประวิช ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 และนายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ โดยมี ดร.สุรินทร์ มั่นประสงค์ ผอ.สพร.สพฐ. เป็นประธานกรรมการ นายพิเชษฐ์ นนทิพละ และ ดร.พรหมมินทร์ ศรีหมื่นไวย ร่วมเป็นคณะกรรมการ ณ หอประชุมรวมใจชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 โดยมี รอง ผอ.สพท. ผอ.กลุ่ม ศึกษานิเทศก์ บุคลากรทางการศึกษา จาก สพท.4 เขต ร่วม เป็นเกียรติและเป็นกำลังใจ ทั้งนี้ได้รับคำชื่นชมและข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการพัฒนาบริหารจัดการศึกษาจากคณะกรรมการอย่างดียิ่ง