สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ต้อนรับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ ในการมอบทุนการศึกษา

วันที่ 14 กันยายน 2566 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นายโกละเม็ด วรรณพิมพ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมด้วย นางนัฐรียา ฉัตรรักษา ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะ ผอ.กลุ่มและเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมต้อนรับ นายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ พร้อมคณะ ซึ่งได้สัญจรจัดกิจกรรม “พม.พบนักเรียน” เพื่อมอบทุนการศึกษาและเงินสงเคราะห์ให้กับนักเรียนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน จำนวน 43 โรงเรียน 63 ทุนๆละ 3,000 บาท เป็นเงิน 169,000 บาท ซึ่งมีนักเรียนแต่ละอำเภอเข้ารับมอบทุนดังนี้ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ 10 ทุน อำเภอคอนสาร 22 ทุน อำเภอภูเขียว 12 ทุน อำเภอบ้านแท่น 10 คน และอำเภอแก้งคร้อ 9 ทุน ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม