รับมอบอาคารเรียนอนุบาล รร บ้านหนองปลา

วันที่ 31 ตุลาคม 2566 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานในพิธีรับมอบและเปิดอาคารเรียนใหม่ ณ โรงเรียนบ้านหนองปลา โดยมี นายกีรติ บุญประภาศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปลา กล่าวรายงาน และมี นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษา ประธานศูนย์เครือข่ายการศึกษา ผอ.กลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษา กรรมการสถานศึกษา และคณะครู ร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าว ซึ่งอาคารเรียนอนุบาล 2 ห้องเรียน ได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบประมาณก่อสร้าง 3,004,000 บาท เริ่มก่อสร้าง 3 กุมภาพันธ์ 2566 สิ้นสุดสัญญา 22 สิงหาคม 2566 ซึ่งอาคารเรียนหลังดังกล่าว ใช้สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 2-3 ปีการศึกษา 2566 รวม 43 คน