สพป.ชัยภูมิ เขต 2 บรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง ครูผู้ช่วย และบรรจุพนักราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นายวิจิตร นารอง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2  ให้โอวาทแก่ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2566 จำนวน 2 ราย คือ 1) นางสาวสุรีรัตน์  เรืองตา วิชาเอกคณิตศาสตร์ โรงเรียนชุมชนห้วยยาง อำเภอคอนสาร และ 2) นายบุญญา  ภูมิน้อย วิชาเอกดนตรีศึกษา โรงเรียนศาลาสามัคคี อำเภอเกษตรสมบูรณ์ และบรรจุพนักราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน1 ราย คือ นางสาวกวินธิดา ปาปะทัง โรงเรียนบ้านกุดแดง  อำเภอภูเขียว สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ และพนักงานราชการ ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง จำนวน 1 ราย คือ นางสาววริศรา  จำรัสแนว โรงเรียนบ้านห้วยไห