สพป.ชัยภูมิ เขต2 มอบบ้านน้ำใจ คืนความสุข สู่ลูก สพฐ.ปีที่ 9 หลังที่ 81

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 นายสนอง มะลัยขวัญ นายอำเภอภูเขียว เป็นประธานในพิธีมอบบ้านน้ำใจ คืนความสุข สู่ลูก สพฐ.ปีที่ 9 หลังที่ 81 โดยมี นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานรับมอบบ้านน้ำใจ คืนความสุข สู่ลูก สพฐ.ปีที่ 9 หลังที่ 81 เพื่อส่งมอบบ้านให้กับ เด็กหญิงกานต์พิชา ชัยพรมเขียว นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนชุมชนบ้านบัวพักเกวียน ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนในการสร้างบ้านหลังดังกล่าวจากที่ว่าการอำเภอภูเขียว จำนวน 40,000 บาท องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน จำนวน 50,000 บาท คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัด จำนวน 10,000 บาทรวมงบประมาณทั้งสิ้น 100,000 บาท มี นายมาโนช ต่อชีพ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านบัวพักเกวียน กล่าวรายงาน และมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชนร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบบ้าน ทั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัย และส่งเสริมสนับสนุนให้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีความเข้มแข็งต่อไป