สพป.ชัยภูมิ เขต2 มอบบ้านน้ำใจ คืนความสุข สู่ลูก สพฐ.ปีที่ 9 หลังที่ 82

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 นายสนอง มะลัยขวัญ นายอำเภอภูเขียว เป็นประธานในพิธีมอบบ้านน้ำใจ คืนความสุข สู่ลูก สพฐ.ปีที่ 9 หลังที่ 82 โดยมี นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานรับมอบบ้านน้ำใจ คืนความสุข สู่ลูก สพฐ.ปีที่ 9 หลังที่ 82 เพื่อส่งมอบบ้านให้กับ เด็กหญิงรัชนก สีหาวัตร์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านธาตุ ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนในการซ่อมแซมบ้านหลังดังกล่าวจากที่ว่าการอำเภอภูเขียว จำนวน 40,000 บาท คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัด จำนวน 10,000 บาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น 50,000 บาท มี นายประวิทย์ ต่อพล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านธาตุ กล่าวรายงาน และมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลธาตุทอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชนร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบบ้าน ทั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัย และส่งเสริมสนับสนุนให้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีความเข้มแข็งต่อไป