สพป.ชัยภูมิ เขต2 มอบบ้านน้ำใจ คืนความสุข สู่ลูก สพฐ.ปีที่ 9 หลังที่ 83

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานในพิธีมอบบ้านน้ำใจ คืนความสุข สู่ลูก สพฐ.ปีที่ 9 หลังที่ 83 ให้กับ เด็กชายคิรากร ทุมมณี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เด็กชายณัฐกร อ้อกอง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และเด็กหญิงพฤกษา อ้อกอง นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนบ้านหนองคัน ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนในการซ่อมแซมต่อเติมบ้าน จาก สพป.ชัยภูมิ เขต 2 จำนวน 20,000 บาท ผู้ปกครองของนักเรียนทั้ง 3 คน จำนวน 15,000 บาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น 35,000 บาท มี นางวรณี เลิศสรรสิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคัน กล่าวรายงาน และมี นายสนอง มะลัยขวัญ นายอำเภอภูเขียว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลธาตุทอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชนร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบบ้าน ทั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัย และส่งเสริมสนับสนุนให้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีความเข้มแข็งต่อไป