สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบโล่รางวัลทรงคุณค่าและรางวัลเชิดชูเกียรติประจำปี 2566 ให้กับสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบโล่รางวัลทรงคุณค่าและรางวัลเชิดชูเกียรติ

 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานพิธีมอบโล่รางวัลทรงคุณค่าและรางวัลเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2566 ให้กับสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน เข้ารับรางวัลกว่า 300 คน ซึ่งเป็นรางวัลจากผลงานดีเด่น และผลการคัดเลือกในโครงการต่างๆในระดับประเทศ ระดับเขตตรวจราชการ และระดับเขตพื้นที่การการศึกษา ทั้งนี้   เพื่อเป็นแบบอย่างและขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่  โดยมี รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ผอ.กลุ่ม ประธานศูนย์เครือข่ายฯ นายกสมาคมผู้บริหาร ประธานกลุ่มโรงเรียนตำบล ร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าว  ณ หอประชุมสายทองสายธารธรรม