พิธีเปิดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ หอประชุมสายทองสายธารธรรม โดยมี นายเชษฐา พลธรรม ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กล่าวรายงาน และมี นายนพดล ตลับแก้ว รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ผอ.กลุ่ม ประธานศูนย์เครือข่ายการศึกษาอำเภอ นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโดยพร้อมเพรียงกัน


ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่มุ่งหวังให้เยาวชนไทยหันมาเอาใจใส่ในการเรียนวิชาชีพ ฝึกฝนทักษะฝีมือตนเองให้มีความเป็นเลิศและรอบรู้ในวิชาชีพที่ตนเองถนัด อันจะเป็นรากฐานสำคัญในการประกอบอาชีพในอนาคต เป็นเวทีการแสดงออกถึงผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ผ่านมา และเป็นการสร้างโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ ทักษะ รวมทั้งสมรรถนะของผู้เรียน ออกมาในเชิงสร้างสรรค์ เผยแพร่ผลงานด้านการจัดการศึกษาสู่สายตาสาธารณชน ทั้งนี้ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 กำหนดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ ระหว่างวันที่ 21-24 พฤศจิกายน 2566 ณ สนามแข่งขันที่กำหนดจำนวน 11 แห่ง