เยี่ยมสนามแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน

วันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2566 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมด้วย นายวิจิตร นารอง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 นายโกละเม็ด วรรณพิมพ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 นายนพดล ตลับแก้ว รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ผอ.กลุ่ม และคณะศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจคณะกรรมการและนักเรียน ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ สนามแข่งขันที่กำหนด จำนวน 11 แห่ง

โดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียนสนามแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง ทั้งนี้ ตัวแทนนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันทุกกิจกรรมได้แสดงออกถึงศักยภาพในทุกๆ ด้านอย่างสร้างสรรค์ต่อสายตาคณะกรรมการและสาธารณชนที่ร่วมให้กำลังใจในทุกสนามแข่งขัน