โครงการคาราวานให้น้องคลายหนาวปีที่ 10 อำเภอแก้งคร้อ

     วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานโครงการคาราวานให้น้องคลายหนาวปีที่ 10 ในการมอบผ้าห่มกันหนาวให้นักเรียน โรงเรียนในเขตอำเภอแก้งคร้อ จำนวน1,360 ผืน จำนวน 56 โรงเรียน เพื่อมอบความห่วงใยและความอบอุ่นแก่นักเรียนในฤดูหนาวนี้ โดยมี นายนพดล  ตลับแก้ว รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ผอ.กลุ่ม บุคลากร ผู้อำนวยการโรงเรียน ครู และตัวแทนนักเรียนเข้ารับมอบผ้าห่มกันหนาว ทั้งนี้มี นายเทพ อุดม ประธานศูนย์เครือข่ายการศึกษาอำเภอแก้งคร้อ กล่าวรายงาน ซึ่งในปีนี้มียอดบริจาคผ้าห่มรวม ทั้งหมด จำนวน 5,999 ผืน