เข้าพบเลขาธิการ สพฐ. และเลขาธิการ รับรางวัลรางวัล“ถิรคุณ “(ครูผู้มีจิตวิญญาณเพื่อผู้เรียน)

          วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้นายโกละเม็ด  วรรณพิมพ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 นำ ครูธวัชชัย ด้วงธรรม ครูโรงเรียนบ้าน้ำพุหินลาด ผู้ช่วยเหลือนักเรียนในเหตุผู้ป่วยจิตเวช บุกเข้าทำร้ายเด็กนักเรียน และคณะเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) สพป.ชัยภูมิ เขต 2  เข้าพบกับ ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการ สพฐ. พร้อมกล่าวชื่นชม คณะครูโรงเรียนบ้านน้ำพุหินลาด อีกทั้งเข้าพบ ผศ.ดร.อมลวรรณ  วีระธรรมโม เลขาธิการครุสภา เพื่อเข้ารับรางวัล“ถิรคุณ “(ครูผู้มีจิตวิญญาณเพื่อผู้เรียน) พร้อมกับร่วมบันทึก VTR ประชาสัมพันธ์เชิดชูเกียรติ