ครูฮีโร่ รับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ “รางวัลครูถิรคุณ”

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 พลตำรวจเอกเพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานกรรมการคุรุสภา มอบโล่ประกาศเกียรติคุณยกย่องครูผู้เสียสละ และมีอุดมการณ์ในวิชาชีพ “รางวัลครูถิรคุณ” คนที่ 9 ให้กับ นายธวัชชัย ด้วงธรรม ครูโรงเรียนบ้านน้ำพุหินลาด สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 2 จากเหตุการณ์ครูธวัชชัย ด้วงธรรม ได้ปกป้องเด็กนักเรียนและต่อสู้กับชายคลุ้มคลั่งที่บุกใช้อาวุธมีดไล่ฟันเด็กนักเรียนและครูโรงเรียนบ้านน้ำพุหินลาด ขณะกำลังเข้าแถวเคารพธงชาติ แสดงให้เห็นว่าครูธวัชชัยเป็นบุคคลที่ปฏิบัติตนและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเท เสียสละ มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณในวิชาชีพ

พร้อมนี้ นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบให้ นายโกละเม็ด วรรณพิมพ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 และนางสาวสายใหม โคตรนารา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นำครูฮีโร่ในเหตุการณ์ดังกล่าวเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ “รางวัลครูถิรคุณ” ณ กระทรวงศึกษาธิการ