เปิดกีฬาหนองโพนงาม

วันที่ 4 ธันวาคม 2566 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม “หนองโพนงามเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2566 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านหนองโพนงาม โดยมี นายไพฑูรย์ หงษ์บินมา ประธานกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม กล่าวรายงาน และมี ผู้บริหารสถานศึกษา คณะศึกษานิเทศก์ คณะครู และนักกีฬาโรงเรียนในตำบลหนองโพนงาม กว่า 500 คน เข้าร่วมพิธีเปิดกีฬากลุ่มโรงเรียนตำบลหนองโพนงาม โดยในการแข่งขันครั้งนี้ มีการแข่งขันกีฬาฟุตบอล วอลเล่ย์บอล เซปักตะกร้อ เปตอง แอนด์บอล ฟุตซอล กรีฑาและการยิงประตูฟุตบอลอนุบาล ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เสริมสร้างนิสัยให้ผู้เรียนรักการออกกำลังกาย

มีน้ำใจนักกีฬา สร้างความรักความสามัคคีของโรงเรียนในกลุ่มตำบล ส่งเสริมความสามารถอัจฉริยภาพทางด้านการกีฬาของนักเรียน