โครงการ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 นี้ มีรักปลูกผักกินเอง ปี 3

วันที่ 6 ธันวาคม 2566 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 นี้ มีรักปลูกผักกินเอง ปี 3 ณ บริเวณแปลงผัก สพป.ชัยภูมิ เขต 2 โดยมี นายโกละเม็ด วรรณพิมพ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ผอ.กลุ่ม คณะศึกษานิเทศก์ และบุคลากรในสังกัด ร่วมโครงการโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ เพื่อน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของรัชกาลที่ 9 มาเป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินชีวิต ส่งเสริมให้บุคลากรปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษไว้รับประทาน สร้างสุขภาพให้แข็งแรง และสร้างความรักความสามัคคีในองค์กร

ทั้งนี้ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ได้มีแปลงผัก 16 แปลง ให้บุคลากรใน สพป.ชัยภูมิ เขต 2 แต่ละกลุ่มได้ปลูกผักไว้รับประทาน อาทิเช่น ผักคะน้า ผักกวางตุ้ง มะเขือ พริก ถั่วแป๊บ ถั่วฝักยาว กระเทียม ตะไคร้ ข่า มะเขือเทศ เป็นต้น