รับมอบเงินสร้างโรงอาหาร

วันที่ 8 ธันวาคม 2566 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมด้วย นางเยาวลักษณ์ ทวีทรัพย์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ นายภควัต เรียกจำรัส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาไฮ(ประชาอุปถัมภ์) และคณะครูโรงเรียนบ้านนาไฮ(ประชาอุปถัมภ์) เข้าร่วมพิธีมอบงบประมาณสนับสนุนการก่อสร้างอาคารโรงอาหาร ภายใต้โครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ” ประจำปี 2566 (ปีที่ 3) มูลค่า 2,200,000 บาท ณ ห้องประชุม สพฐ.1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมี ว่าที่ ร.ต.ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนายอิชิโระ ซะกะกุระ รองประธานมูลนิธิฯ เป็นผู้มอบ ทั้งนี้ มีโรงเรียนในสังกัด สพฐ.ได้รับอนุมัติงบประมาณสนับสนุนการก่อสร้างอาคารโรงอาหาร จำนวน 10 โรงเรียน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 22,000,000 บาท