สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ลงนามบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันที่ 18 ธันวาคม 2566 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมทั้ง ปฐมนิเทศและกล่าวให้โอวาทในโอกาสดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม โดยมี ผู้อำนวยการสถานศึกษาใหม่ จำนวน 26 คน เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง ทั้งนี้ พร้อมนี้ คณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง ทั้ง 3 ชุด และ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 4 คน ได้ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการบริหารสถานศึกษาเพื่อเป็นแนวทางการนำไปปรับใช้ให้เข้ากับบริบทของสถานศึกษาในแต่ละแห่งต่อไป