ประชุมชี้แจงสถานศึกษาในการประเมินความสามารถ RT และ NT

วันที่ 25 ธันวาคม 2566 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นายเชษฐา พลธรรม ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมชี้แจงสถานศึกษาในการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 ณ หอประชุมสายทองสายธารธรรม

โดยมี นางสาวดรุณี อาจปรุ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางอรวรรณ กลิ่นสุต ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางสาวกานต์กนิษฐ์ พรมไพร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ร่วมชี้แจงแนวทางการประเมิน RT และ NT ปีการศึกษา 2566 และมี ประธานกลุ่มโรงเรียนตำบล 45 คน และคณะศึกษานิเทศก์เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ กำหนดประเมิน RT ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 และ ประเมิน NT ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567