มอบเข็มที่ระลึกรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)

วันที่ 26 ธันวาคม 2566 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมด้วย นายโกละเม็ด วรรณพิมพ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 และนางสาวระวิวรรณ กองกะมุด ผอ.โรงเรียนบ้านดอนดู่ เข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการและรับมอบเข็มที่ระลึกรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2564 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ

โดยมี ดร.สุรินทร์ มั่นประสงค์ ผอ.สพร.สพฐ. เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา และมี ดร.พิเชฐร์ วันทอง รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. บรรยายและถอดบทเรียนเรื่องการประเมินวิทยฐานะ ว PA กับเส้นทางความก้าวหน้าของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และมีผู้ที่ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2564 เข้าร่วมประชุมสัมมนาในครั้งนี้