ตรวจเยี่ยมสนามสอบ NT

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมด้วย นายวิจิตร นารอง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 นายโกละเม็ด วรรณพิมพ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 นายเชษฐา พลธรรม ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 ณ สนามสอบโรงเรียนในสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 2 โดยมี นักเรียน เข้าสอบ 3,450 คน จำนวน 209 สนามสอบ มีโรงเรียนรับการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) จำนวน 256 โรงเรียน ทั้งนี้ ทุกสนามสอบได้ดำเนินการตามแนวทางของสำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับการต้อนรับและข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง จาก ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการ อย่างดียิ่ง สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้\